Forbrukslån og gjeldsregister: Dette må du vite

Når det er snakk om folks låneevne og vilje, har det tidligere vært snakk om hvor mye man kan låne i forhold til inntekt og samlet gjeld. Den gjelden som da ikke har blitt hensyntatt er kreditter, innvilget lån i andre banker og forbrukslån. Gjeldsregisteret skal derfor hjelpe finansinstitusjoner med å få bedre oversikt over folks privatøkonomi. Før har det vært for enkelt å ta opp forbrukslån og kreditter.

Forbrukslån er et velkjent begrep for de aller fleste nordmenn. Nordmenns forbruksgjeld er skyhøy, og vi bruker kredittkort og tar opp forbrukslån som aldri før. Slik situasjonen har vært, har det blitt for enkelt for folk å pådra seg store økonomiske problemer fordi man har hatt for liten kontroll på kreditter og usikrede lån. Kredittsjekken er grundigere, og bankene får et annet vurderingsgrunnlag.

Nordmenn har mye kredittkortgjeld

Det har vært en økning i forbrukslån og mislighold av gjeld. Tall fra Finanstilsynet sier at vi har 110 milliarder i forbruksgjeld, der over halvparten er kredittkortgjeld. Det er denne utviklingen som er bakgrunnen for opprettelsen av gjeldsregisteret. I regjeringens høringsnotat i forbindelse med gjeldsregisteret, står det «Formålet med loven er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger, for å bidra til at færre husholdninger havner i gjeldsproblemer».

Flere nordmenn lurer på hvor mye lån de kan låne i forhold til inntekt og gjeld. Med gjeldsregisteret blir det tatt høyde for ubenyttede og innvilgede kreditter som er gitt av andre banker, og dette blir tatt med i regnestykket. Glemmer man kredittene kan man få seg en ubehagelig overraskelse når svaret på lånesøknaden foreligger. Den kan bli avslått på grunnlag av lån man har fått innvilget, men aldri brukt.

Kredittkort og innvilgede kreditter

Forskjellen for lånesøkere er at all innvilget kreditt og forbrukslån blir regnet med som total gjeld. Det er derfor viktig å ta en runde og rydde opp i kredittkort man ikke bruker, og få slettet ubrukt kreditt. Klipp kortene i to, få utstederen av kortet til å sperre det og kvitt deg med unødvendige innvilgede kreditter. Ellers kan det i verste fall få konsekvenser for den fremtidige husdrømmen.

I forbindelse med låneopptak legger banken inn en margin om man tåler høyere rente på lånet man skal ta opp, men de regner også med om man tåler enda høyere rente på de ubenyttede kredittene eller kredittkortene. Derfor ser vi igjen viktigheten av å rydde opp i ubrukte kreditter og ubenyttede lånesøknader. Ved innføring av gjeldsregisteret blir kredittsjekken som bankene tar mer nøyaktig.

Forbrukslån – en dyr affære

Forbrukslån er en fellesbetegnelse på flere forskjellige typer lån, og er ikke et spesifikt produkt. Forbrukslån er et eller flere kortsiktige lån til nokså høy rente uten at det blir stilt sikkerhet. Enkelte finansinstitusjoner tilbyr helt opptil 500 000 i lån uten sikkerhet. Populariteten på disse lånene har økt de siste årene, og vi ser at renten gjerne ligger på 12–13 %, noe som er relativt høyt.

Ved en så høy rente på forbrukslån vil man fort kunne få store økonomiske problemer. I utgangspunktet er det en grunn til at man søker om forbrukslån. Ofte er ikke økonomien så bra som man skulle ønske, og man prøver å finne løsninger på problemene sine fort. Men, det er kanskje derfor rentene er så høye og problemene med å betale blir så store.

Kredittkort vs. forbrukslån

Et kredittkort er et kort som lar en få kjøpt varer og tjenester. I motsetning til et vanlig bankkort gir kredittkortet mulighet til å betale det man har kjøpt på et senere tidspunkt. Betalingsutsettelse er ofte på mellom 30–45 dager. Mange kredittkort gir også fordeler når man bruker dem, som f.eks. ekstra rabatter ved kjøp av drivstoff eller reiseforsikring inkludert når man kjøper en reise med kredittkortet.

Kortet blir også ofte brukt på netthandel. Kredittkortet gir en mulighet til å betale bare deler av beløpet man har brukt, men da påløper det renter på det beløpet man ikke har betalt inn. På forbrukslån får man en nedbetalingsplan og forholde deg til, til en høyere rente. Man får innvilget et visst beløp, og ofte får man dette utbetalt på konto og ikke som kreditt.

Viktig å huske på

Gjeldsregisteret – ha kontroll på innvilgede og ubenyttede kreditter
Forbrukslån er ofte dyrt dersom man allerede har økonomiske problemer

I alle situasjoner er det viktig å være klar over risikoen ved bruk av kredittkort og forbrukslån. Gjeldsregisteret gjør det enkelte for bankene å få en total oversikt over privatøkonomien til låntakerne. Samtidig kan det bli vanskeligere å få lån, da ubenyttede kreditter og innvilget lån i andre banker kan gjøre forbrukerens gjeldsgrad høyere enn den egentlig er. Man bør aldri låne mer penger enn man har mulighet til å betjene.